Ravintolakeittiöiden poistoilmahuuvamme voi varustaa monenlaisilla toiminnoilla. Suosittelemme valitsemaan huuvan, joka parhaiten täyttää ravintolan toiminnalliset ja tilalliset vaatimukset.

HR Tulo- ja poistoilmahuuvan AirGrip-teknologia kerää ja puhdistaa poistoilman johtamalla sen rasvasuodattimeen.

  

HZ Otsonaattorihuuvassa on samat toiminnot kuin tulo- ja poistoilmahuuva HR:ssa, mutta lisäksi sen integroitu otsonaattori kerää ja liuottaa rasvan jo ennen sen pääsyä ilmanvaihtojärjestelmään.

 

HU Kondenssihuuva eliminoi kosteuden astianpesualueelta ja huuvan pinnasta ja minimoi näin häiriöt keittiön työskentelyssä, pitää ilman puhtaana ja lämpötilan tasaisena. HU huuvaa saa joko tuloilman kanssa tai ilman.

Huuvavalikoimamme kattaa lisäksi rasvanpoistoon erikoistuneen huuvan, joka on varustettu ylimääräisellä suodatinrivistöllä. Tämä huuva pystyy suodattamaan tuplamäärän rasvapartikkeleita tavalliseen keittiöhuuvaan verrattuna.

Koolla on väliä keittiössä. Jotta huuva toimisi täydellä tehollaan, tulee sen tilavuuden olla tarpeeksi suuri. Huuvan tilavuus tuleekin mitoittaa niin, että se käsittelee juuri oikean määrän ilmaa suhteessa keittiön kokoon ja huonetilan muotoon.

Useimmat huuvistamme ovat 550 mm korkeita, mutta ahtaampiin tiloihin löydät valikoimastamme myös pienempiä 400mm korkeita huuvia. Yksi tällaisista, muotoilultaan kekseliäimmistä huuvistamme, on hybridi keittiöhuuva, jossa on puolisuunnikkaan muotoiset reunat ja rasvasuodattimet lähellä työskentelyaluetta. Huuvan etureunan korkeus, jossa tuloilmakammio sijaitsee, on 400mm, mutta takareunan korkeus 550mm. Huuvan suuri tilavuus takaa sen, että epäpuhtaudet saadaan poistettua erittäin tehokkaasti. 

Keittiöhuuvien pituutta ja leveyttä voidaan tyypillisesti säätää 100mm pitkissä osissa.

Huuvissamme on moduulirakenne, joka mahdollistaa pidemmän huuvan - 2900mm ja jopa enemmän. Saareke-huuvamme koostuvat yhteen liitettävistä, peräkkäisistä elementeistä.

HFK rasvasuodattimen suodatinkammioiden kaksinkertainen ja kolmiomainen poikkileikkausrakenne muuttaa ilman liikerataa ja saa rasvapartikkelit törmäämään suodattimen sisäseinämiin. Suodatin on alan tehokkain: se erottelee poistoilmasta jopa 97% hiukkasista, joiden koko on 10 μm. Otsoni hajottaa vielä tätäkin pienemmät hiukkaset. Paloturvallisuuden takia on erittäin tärkeää pitää poistoilmakammio ja ilmanvaihtolaitteisto puhtaana.

 

Höyryn optimaalinen nousukulma tulisi olla 15 asteen luokkaa. Huuva tulisi asentaa siten, että se kykenee sieppaamaan höyryn molemmilta sivuiltaan. Se, kuinka pitkälle huuvan tulee ylettyä alapuolellaan olevan tason tai laitteen reunojen yli, riippuu huuvan korkeudesta. Jos huuva on esimerkiksi 2000mm korkea, tulisi huuvan ulottua pidemmälle kuin 300mm alla olevan tason reunojen yli.

 

Huuvan sijoittelussa paras lopputulos saavutetaan aina asiantuntijan avulla. Autamme mielellämme keittiösi tarpeisiin sopivan ilmanvaihdon suunnittelussa.

Meille tärkeintä on varmistaa terveellinen keittiöympäristö asiakkaillemme.

Suunnittelemme ja valmistamme innovatiivisia ilmanvaihtojärjestelmiä, joilla luodaan ihanteellinen ympäristö ja paras mahdollinen ilmanlaatu keittiöösi. HZ otsonaattorihuuvassa on sisäänrakennettuna teknologia, joka ilmoittaa mahdollisista vikatilanteista ja muistuttaa säännöllisin väliajoin huollosta. Tällä toiminnolla haluamme varmistua siitä, että huuvamme huolehtivat keittiösi ilmanvaihdosta mahdollisimman hyvin. Näin voimme myös taata, että pystymme auttamaan ilmanvaihtoon liittyvissä mahdollisissa vika- ja ongelmatilanteissa.

 

ETS NORD arvioi kaikki tuotteensa säännöllisesti kehittääkseen niiden toimivuutta ja käytettävyyttä.

FoodFest 2018

 

STANDARDIT

 

Huuviemme rakenne noudattaa standardia EN 16282-2 equipment for commercial kitchens. Kitchen ventilation hoods; design and safety requirements.

 

Otsonaattoriteknologiamme noudattaa standardia EN 16282-8 equipment for commercial kitchens. Installations for treatment of aerosol. Requirements and testing.

 

Rasvasuodattimemme noudattaa standardia EN 16282-6 Equipment for commercial kitchens.Components for ventilation of commercial kitchens - Part 6: Aerosol separators; Design and safety requirements.

Kaikki keittiön ilmanvaihtojärjestelmän osat valmistaa ja markkinoi ETS NORD AS.

 

ETS NORD AS on erikoistunut ilmanvaihdonjärjestelmien, laitteistojen sekä lisälaitteiden valmistamiseen ja myyntiin.

 

Mittavan alan kokemuksen ja huolellisesti valikoituneiden yhteistyökumppaniemme avulla näytämme tietä keittiön ilmanvaihdon tuotekehityksessä, innovoinnissa ja laadussa.